'cling' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik cling — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
cling
II forma (past tense)
clung
III forma (past participle)
clung
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
przywrzeć, uczepić się, trzymać się kurczowo

odmiana cling w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playStand here and cling on tight so you don't fall over. Stój tutaj i trzymaj się mocno, żeby się nie przewrócić.
playMary clings to the hope that her son, who went missing last week, is safe and sound. Mary trzyma się nadziei, że jej syn, który zaginął w zeszłym tygodniu, jest cały i zdrów.
II forma
(past tense)
playHe got a cramp in his legs, so he clung to a rock as he couldn't continue swimming. Złapał go skurcz w nogach, więc uczepił się skały, bo nie mógł dalej płynąć.
playWe clung to each other for warmth and soon fell asleep. Przywarliśmy do siebie, żeby się ogrzać i wkrótce zasnęliśmy.
III forma
(past participle)
playI can't get rid of this irritating guy. He's clung to me. Nie mogę się pozbyć tego irytującego typa. Uczepił się mnie.
IV forma
(gerund)
playWhen we found her, she was clinging to a tree not to be washed away in the current. Kiedy ją znaleźliśmy trzymała się kurczowo drzewa, żeby nie porwał jej nurt wody.
playYou're always clinging to her. Give her some space. Zawsze się jej tak kurczowo trzymasz. Daj jej trochę przestrzeni.