'deal' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

deal

II forma (past tense)

dealt

III forma (past participle)

dealt

posłuchaj wymowyplay
rozdawać, postępować, mieć do czynienia, radzić sobie

odmiana deal w przykładach:

I forma

play I'm going to deal a few cards to each player.Każdemy graczowi rozdam kilka kart.
play I'm not sure how to deal with difficult customers.Nie jestem pewien, jak postępować z trudnymi klientami.
play You must deal with this problem yourself.Musisz sama poradzić sobie z tym problemem.
play Our department deals with key accounts.Nasz dział zajmuje się kluczowymi klientami.

II forma

play We dealt with such issues at the beginning of our co-operation.Mieliśmy do czynienia z takim kwestiami na początku naszej współpracy.
play In my previous job I dealt with foreign transactions.W poprzedniej pracy zajmowałam się transakcjami zagranicznymi.

III forma

play I haven't dealt with these complaints yet. I need more time.Jeszcze się nie uporałem z tymi zażaleniami. Potrzebuję więcej czasu.
play We've never dealt with such a big number of enquiries.Nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak dużą ilością zapytań.

IV forma

play We're dealing here with a very interesting specimen.Mamy tu do czynienia z bardzo ciekawym okazem.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: