'dig' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

dig

II forma (past tense)

dug

III forma (past participle)

dug

posłuchaj wymowyplay
kopać (np. w ziemi)

odmiana dig w przykładach:

I forma

playWe must dig a hole in the sand first.Najpierw musimy wykopać dziurę w piasku.
playI'm planning to dig the whole garden today.Planuję skopać dziś cały ogródek.
playHe made me dig a deep hole behind the house.Kazał mi wykopać głęboką dziurę za domem.

II forma

playThey dug a ditch around the house.Wykopali rów wokół domu.
playAfter a few hours they dug up what they'd been looking for.Po kilku godzinach wykopali to, czego szukali.

III forma

playIf you hadn't dug that hole, they wouldn't have fallen into it.Gdybyś nie wykopał tej dziury, nie wpadliby do niej.
playThe dog's dug out something strange. Have a look.Pies wykopał coś dziwnego. Zobacz.

IV forma

playThey're digging behind the church for the coins which might have been hidden there.Przekopują teren za kościołem w poszukiwaniu monet, które mogły być tam ukryte.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: