'dig' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

dig

II forma (past tense)

dug

III forma (past participle)

dug

posłuchaj wymowyplay
kopać (np. w ziemi)

odmiana dig w przykładach:

I forma

play We must dig a hole in the sand first.Najpierw musimy wykopać dziurę w piasku.
play I'm planning to dig the whole garden today.Planuję skopać dziś cały ogródek.
play He made me dig a deep hole behind the house.Kazał mi wykopać głęboką dziurę za domem.

II forma

play They dug a ditch around the house.Wykopali rów wokół domu.
play After a few hours they dug up what they'd been looking for.Po kilku godzinach wykopali to, czego szukali.

III forma

play If you hadn't dug that hole, they wouldn't have fallen into it.Gdybyś nie wykopał tej dziury, nie wpadliby do niej.
play The dog's dug out something strange. Have a look.Pies wykopał coś dziwnego. Zobacz.

IV forma

play They're digging behind the church for the coins which might have been hidden there.Przekopują teren za kościołem w poszukiwaniu monet, które mogły być tam ukryte.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: