'feed' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik feed — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
feed
II forma (past tense)
fed
III forma (past participle)
fed
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
karmić, żywić

odmiana feed w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playHow often do you feed your cat? Jak często karmisz swojego kota?
playI asked my neighbour to feed my hamsters while I'm on holiday. Poprosiłem sąsiada, żeby karmił moje chomiki kiedy będę na wakacjach.
playHyenas feed on carcass. Hieny żywią się padliną.
II forma
(past tense)
playDuring the crisis they fed mainly on what they managed to grow in the garden. W czasie kryzysu żywili się głównie tym, co udało im się wyhodować w ogrodzie.
playWe fed the puppies on meat but they were still very weak. Karmiliśmy szczenięta mięsem, ale nadal były bardzo słabe.
III forma
(past participle)
playHave you fed the dogs yet? Nakarmiłeś już psy?
playI might have fed the fish too often and that's why it died. Może karmiłem rybkę zbyt często i dlatego zdechła.
IV forma
(gerund)
playLook at the way that bird is feeding its babies. Zobacz, jak tamten ptak karmi swoje młode.
playHer dog looks obese. What is she feeding it? Jej pies jest otyły. Czym ona go karmi?