'dig' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik dig — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
dig
II forma (past tense)
dug
III forma (past participle)
dug
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
kopać (np. w ziemi)
REKLAMA

odmiana dig w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWe must dig a hole in the sand first. Najpierw musimy wykopać dziurę w piasku.
playI'm planning to dig the whole garden today. Planuję skopać dziś cały ogródek.
playHe made me dig a deep hole behind the house. Kazał mi wykopać głęboką dziurę za domem.
II forma
(past tense)
playThey dug a ditch around the house. Wykopali rów wokół domu.
playAfter a few hours they dug up what they'd been looking for. Po kilku godzinach wykopali to, czego szukali.
III forma
(past participle)
playIf you hadn't dug that hole, they wouldn't have fallen into it. Gdybyś nie wykopał tej dziury, nie wpadliby do niej.
playThe dog's dug out something strange. Have a look. Pies wykopał coś dziwnego. Zobacz.
IV forma
(gerund)
playThey're digging behind the church for the coins which might have been hidden there. Przekopują teren za kościołem w poszukiwaniu monet, które mogły być tam ukryte.
REKLAMA