'fight' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik fight — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
fight
II forma (past tense)
fought
III forma (past participle)
fought
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
walczyć, bić się

odmiana fight w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playThese boys regularly fight at school. Ci chłopcy regularnie biją się w szkole.
playYou have to fight for your rights. Musisz walczyć o swoje prawa.
II forma
(past tense)
playMy grandpa fought in World War II. Mój dziadek walczył w II wojnie światowej.
III forma
(past participle)
playWe've fought many times and I won each time. Biliśmy się wiele razy i za każdym razem wygrywałem.
IV forma
(gerund)
playAre you fighting again? Wait till your father comes back! Znowu się bijecie? Czekajcie tylko aż wróci wasz ojciec!