'forget' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik forget — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
I forma, bezokolicznik (infinitive)
forget
II forma (past tense)
forgot
III forma (past participle)
forgotten
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
zapominać

odmiana forget w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playDon't forget to bring the documents tomorrow. Nie zapomnij przynieść jutro dokumentów.
playShe never forgets about her friends' birthdays. Ona nigdy nie zapomina o urodzinach przyjaciół.
II forma
(past tense)
playI forgot to tell you about the meeting. Zapomniałem powiedzieć ci o spotkaniu.
playShe was supposed to cancel her reservation but she completely forgot to do that. Miała odwołać swoją rezerwację, ale zupełnie zapomniała to zrobić.
playShe thought she couldn't live without her boyfriend but when they broke up she soon forgot about him. Myślała, że nie może żyć bez swojego chłopaka, ale kiedy ze sobą zerwali szybko o nim zapomniała.
III forma
(past participle)
playI've almost forgotten about that terrible accident I had two years ago. Prawie już zapomniałam o tym strasznym wypadku, który miałam dwa lata temu.
playJohn didn't send me those files yesterday. He must have forgotten. John nie przesłał mi wczoraj tych plików. Pewnie zapomniał.
playSuch things can't be forgotten. O takich rzeczach nie da się zapomnieć.
IV forma
(gerund)
playYou're always forgetting to walk the dog! Zawsze zapominasz, żeby wyprowadzić psa!