'forgive' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik forgive — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
forgive
II forma (past tense)
forgave
III forma (past participle)
forgiven
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
wybaczać

odmiana forgive w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playI made a mistake. Please forgive me. Popełniłem błąd. Wybacz mi proszę.
playI don't think I'll ever be able to forgive you. Nie sądze, że kiedykolwiek będę w stanie ci wybaczyć.
playShe forgives Rob every time, although he never shows any remorse. Ona za każdym razem wybacza Robowi, chociaż on nigdy nie okazuje skruchy.
II forma
(past tense)
playI was furious and I didn't speak to him for a while, but then I forgave him. Byłam wściekła i przez jakiś czas się do niego nie odzywałam, ale potem mu wybaczyłam.
III forma
(past participle)
playDon't worry. I've already forgiven you. Nie martw się. Już ci wybaczyłem.
playI hurt her feelings once and she's never forgiven me that. Zraniłem kiedyś jej uczucia i nigdy mi tego nie wybaczyła.