'draw' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

draw

II forma (past tense)

drew

III forma (past participle)

drawn

posłuchaj wymowyplay
rysować, pociągnąć, remisować

odmiana draw w przykładach:

I forma

playWill you teach me to draw figures?Nauczysz mnie rysować postaci?
playYou must draw conclusions from this incident.Musisz wyciągnąć wnioski z tego zdarzenia.
playIf they draw again, they won't qualify for the semi-finals.Jeśli znów zremisują, nie zakwalifikują się do półfinałów.
playI want to draw your attention to this wonderful example of modern architecture.Chcę zwrócić państwa uwagę na ten wspaniały przykład współczesnej architektury.

II forma

playLast month our team drew three times in a row.W zeszłym miesiącu nasza drużyna zremisowała trzy razy z rzędu.
playThere was something unusual in her behaviour that immediately drew my attention.Było coś niezwykłego w jej zachowaniu, co natychmiast przyciągnęło moją uwagę.

III forma

playThe funny thing is that his efforts have never drawn my attention before.Zabawne jest to, że jego starania nigdy wcześniej nie zwróciły mojej uwagi.
playI've drawn a picture for you. Do you like it?Narysowałem dla ciebie obrazek. Podoba ci się?

IV forma

playAre you drawing a picture for daddy?Rysujesz obrazek dla tatusia?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: