'fall' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

fall

II forma (past tense)

fell

III forma (past participle)

fallen

posłuchaj wymowyplay
padać, upadać, spadać

odmiana fall w przykładach:

I forma

playHouse prices will probably fall next year.Ceny domów prawdopodobnie spadną w przyszłym roku.
playDon't fall off that ladder!Nie spadnij z tej drabiny!
playIf you keep pushing me, I'll fall down the stairs!Jak mnie będziesz popychał spadnę ze schodów!

II forma

playI slipped on a banana skin and fell over.Poślizgnąłem się na skórce banana i przewróciłem się.
playWhen night fell, we put up our tents.Kiedy zapadła noc rozbiliśmy namioty.

III forma

playThe number of people using PCs has fallen by 30% in recent years.W ostatnich latach liczba osób korzystających z komputerów stacjonarnych spadła o 30%.
playIf he'd had better boots, he wouldn't have fallen off that rock.Gdyby miał lepsze buty, nie spadłby z tamtej skały.

IV forma

playThe number of people smoking cigarettes is falling. Smoking is slowly becoming old-fashioned.Liczba osób palących papierosy spada. Palenie staje się powoli niemodne.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: