'feel' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik feel — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
feel
II forma (past tense)
felt
III forma (past participle)
felt
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
czuć

odmiana feel w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playYou make me feel useful. Dzięki tobie czuję się przydatny.
playHow do you feel? Jak się czujesz?
playI feel strange when you ask me such questions. Dziwnie się czuję, kiedy zadajesz mi takie pytania.
II forma
(past tense)
playI felt ashamed and I couldn't look her in the eyes. Czułem się zawstydzony i nie mogłem jej spojrzeć w oczy.
playShe felt his breath on her neck. Poczuła jego oddech na szyi.
III forma
(past participle)
playI've never felt so humiliated in my life. Nigdy w życiu nie czułem się tak upokorzony.
playHave you ever felt so proud before? Czy kiedykolwiek czułeś się taki dumny?
IV forma
(gerund)
playAre you feeling ok? Dobrze się czujesz?