'find' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik find — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
find
II forma (past tense)
found
III forma (past participle)
found
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
znaleźć

odmiana find w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWe must find a cheaper hotel. Musimy znaleźć tańszy hotel.
playCan you help me find the keys? Pomożesz mi znaleźć klucze?
playWhere can I find Dorothy? She's not in her office. Gdzie mogę znaleźć Dorothy? Nie ma jej w biurze.
playAfter a long search, the main hero finally finds his family. Po długich poszukiwaniach główny bohater w końcu znajduje swoją rodzinę.
II forma
(past tense)
playLook what I found on the pavement this morning! Zobacz co znalazłem na chodniku dziś rano!
playAfter several days of searching, they finally found the girl dead. Po kilku dniach poszukiwań, w końcu znaleźli dziewczynę martwą.
III forma
(past participle)
playIf you'd sent out your CV to more companies, you would have found a job much earlier. Gdybyś rozesłał CV do większej ilości firm, znacznie wcześniej znalazłbyś pracę.
playI'm thinking of buying a new watch for my husband, but I haven't found anything interesting yet. Myślę o zakupie nowego zegarka dla męża, ale nie znalazłam jeszcze nic ciekawego.