'fly' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik fly — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
fly
II forma (past tense)
flew
III forma (past participle)
flown
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
latać

odmiana fly w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playDo penguins fly? Czy pingwiny fruwają?
playI don't want to fly with this airline. Nie chcę lecieć tą linią lotniczą.
II forma
(past tense)
playWe flew to New York and got on a train there. Polecieliśmy do Nowego Jorku i tam wsiedliśmy w pociąg.
III forma
(past participle)
playI've never flown before so I'm quite anxious. Nigdy wcześniej nie latałem, więc jestem dość zdenerwowany.
playWe were supposed to meet in Paris, but when I got there she'd already flown to London. Mieliśmy się spotkaś w Paryżu, ale kiedy tam dotarłem ona już poleciała do Londynu.
IV forma
(gerund)
playWe're flying to New York next week. I'm so excited! W przyszłym tygodniu lecimy do Nowego Jorku. Jestem taka podekscytowana!