'fall' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik fall — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
fall
II forma (past tense)
fell
III forma (past participle)
fallen
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
padać, upadać, spadać
REKLAMA

odmiana fall w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playHouse prices will probably fall next year. Ceny domów prawdopodobnie spadną w przyszłym roku.
playDon't fall off that ladder! Nie spadnij z tej drabiny!
playIf you keep pushing me, I'll fall down the stairs! Jak mnie będziesz popychał spadnę ze schodów!
II forma
(past tense)
playI slipped on a banana skin and fell over. Poślizgnąłem się na skórce banana i przewróciłem się.
playWhen night fell, we put up our tents. Kiedy zapadła noc rozbiliśmy namioty.
III forma
(past participle)
playThe number of people using PCs has fallen by 30% in recent years. W ostatnich latach liczba osób korzystających z komputerów stacjonarnych spadła o 30%.
playIf he'd had better boots, he wouldn't have fallen off that rock. Gdyby miał lepsze buty, nie spadłby z tamtej skały.
IV forma
(gerund)
playThe number of people smoking cigarettes is falling. Smoking is slowly becoming old-fashioned. Liczba osób palących papierosy spada. Palenie staje się powoli niemodne.
REKLAMA