'fly' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

fly

II forma (past tense)

flew

III forma (past participle)

flown

posłuchaj wymowyplay
latać

odmiana fly w przykładach:

I forma

playDo penguins fly?Czy pingwiny fruwają?
playI don't want to fly with this airline.Nie chcę lecieć tą linią lotniczą.

II forma

playWe flew to New York and got on a train there.Polecieliśmy do Nowego Jorku i tam wsiedliśmy w pociąg.

III forma

playI've never flown before so I'm quite anxious.Nigdy wcześniej nie latałem, więc jestem dość zdenerwowany.
playWe were supposed to meet in Paris, but when I got there she'd already flown to London.Mieliśmy się spotkaś w Paryżu, ale kiedy tam dotarłem ona już poleciała do Londynu.

IV forma

playWe're flying to New York next week. I'm so excited!W przyszłym tygodniu lecimy do Nowego Jorku. Jestem taka podekscytowana!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: