'forbid' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

forbid

II forma (past tense)

forbade

III forma (past participle)

forbidden

posłuchaj wymowyplay
zabraniać

odmiana forbid w przykładach:

I forma

play You can't forbid me to go there! I'm not a child!Nie możesz mi zabronić tam pójść! Nie jestem dzieckiem!
play I forbid you to say such things about my husband!Zabraniam ci mówić takie rzeczy o moim mężu!
play The company forbids smoking in the offices. Smokers have to go outside.Firma zabrania palenia w biurach. Palacze muszą wychodzić.
play This kind of behaviour has always been forbidden in our school. If you want to stay here, you must follow the rules.Takie zachowanie zawsze było zakazane w naszej szkole. Jeśli chcesz tu zostać, musisz przestrzegać zasad.

II forma

play When I was a child my parents forbade me to play with our neighbours' son.Kiedy byłam dzieckiem rodzice zabraniali mi bawić się z synem sąsiadów.

III forma

play Jenny was furious because her father had forbidden her to go to a party.Jenny była wściekła, bo ojciec zabronił jej iść na imprezę.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: