'forgive' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

forgive

II forma (past tense)

forgave

III forma (past participle)

forgiven

posłuchaj wymowyplay
wybaczać

odmiana forgive w przykładach:

I forma

play I made a mistake. Please forgive me.Popełniłem błąd. Wybacz mi proszę.
play I don't think I'll ever be able to forgive you.Nie sądze, że kiedykolwiek będę w stanie ci wybaczyć.
play She forgives Rob every time, although he never shows any remorse.Ona za każdym razem wybacza Robowi, chociaż on nigdy nie okazuje skruchy.

II forma

play I was furious and I didn't speak to him for a while, but then I forgave him.Byłam wściekła i przez jakiś czas się do niego nie odzywałam, ale potem mu wybaczyłam.

III forma

play Don't worry. I've already forgiven you.Nie martw się. Już ci wybaczyłem.
play I hurt her feelings once and she's never forgiven me that.Zraniłem kiedyś jej uczucia i nigdy mi tego nie wybaczyła.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: