'freeze' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

freeze

II forma (past tense)

froze

III forma (past participle)

frozen

posłuchaj wymowyplay
zamarzać

odmiana freeze w przykładach:

I forma

playIf such low temperatures persist, the lake may freeze.Jeśli takie niskie temperatury się utrzymają, jezioro może zamarznąć.

II forma

playThree tourists froze to death in the mountains.Troje turystów zamarzło na śmierć w górach.

III forma

playLook! The river has frozen!Patrz! Rzeka zamarzła!

IV forma

playIt must be minus 20 degrees today! I'm freezing!Dziś jest chyba minus 20 stopni! Zamarzam!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: