'freeze' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

freeze

II forma (past tense)

froze

III forma (past participle)

frozen

posłuchaj wymowyplay
zamarzać

odmiana freeze w przykładach:

I forma

play If such low temperatures persist, the lake may freeze.Jeśli takie niskie temperatury się utrzymają, jezioro może zamarznąć.

II forma

play Three tourists froze to death in the mountains.Troje turystów zamarzło na śmierć w górach.

III forma

play Look! The river has frozen!Patrz! Rzeka zamarzła!

IV forma

play It must be minus 20 degrees today! I'm freezing!Dziś jest chyba minus 20 stopni! Zamarzam!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: