'grind' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

grind

II forma (past tense)

ground

III forma (past participle)

ground

posłuchaj wymowyplay
zemleć, rozkruszyć, zgrzytać, ostrzyć, trzeć

odmiana grind w przykładach:

I forma

play You must grind coffee really well if you want the customers to appreciate its flavour.Musisz mielić kawę naprawdę dobrze, jeśli chcesz, żeby klienci docenili jej smak.
play Sue grinds her teeth in sleep every night. We might have to consult a doctor.Sue co noc zgrzyta zębami przez sen. Chyba będziemy musieli skonsultować się z lekarzem.
play These knives are blunt. Can you grind them please?Te noże są stępione. Możesz je naostrzyć?

II forma

play I ground the pepper and sprinkled it on the meat.Zmieliłem pieprz i posypałem nim mięso.

III forma

play Have you ground the coffee yet?Zmieliłeś już kawę?

IV forma

play My daughter is grinding her teeth all the time. Is this potentially harmful?Moja córka cały czas zgrzyta zębami. Czy to może być szkodliwe?
play I'm grinding these seeds into a paste which I'm going to put in my salad.Ucieram te ziarenka na pastę, którą zamierzam dodać do sałatki.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: