'grow' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

grow

II forma (past tense)

grew

III forma (past participle)

grown

posłuchaj wymowyplay
rosnąć

odmiana grow w przykładach:

I forma

playDo oranges grow on trees?Czy pomarańcze rosną na drzewach?
playThese plants grow best in the sun.Te rośliny najlepiej rosną w słońcu.
playMy hair grows about 1.5 cm a month.Moje włosy rosną około 1,5 cm na miesiąc.

II forma

playWhen I was younger my hair grew faster.Kiedy byłem młodszy moje włosy rosły szybciej.

III forma

playYou've grown a lot since I last saw you.Bardzo urosłeś od kiedy cię ostatnio widziałam.
playThe price of petrol has grown by 8% since last year.Cena benzyny wzrosła o 8% od zeszłego roku.

IV forma

playPeople's interest in our latest product is growing.Rośnie zainteresowanie ludzi naszym najnowszym produktem.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: