'have' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik have — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
have
II forma (past tense)
had
III forma (past participle)
had
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
mieć

odmiana have w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playMy parents have a cottage in the mountains. Moi rodzice mają domek w górach.
playThis dog has very funny ears. Ten pies ma bardzo zabawne uszy.
playThis is a beautiful leather bag. It has a lot of pockets so you can squeeze in all your bits and pieces. To jest piękna skórzana torba. Ma dużo kieszeni, więc można w niej upchnąć wszystkie swoje drobiazgi.
II forma
(past tense)
playWe had some problems with the old car, so we sold it. Mieliśmy trochę problemów ze starym samochodem, więc sprzedaliśmy go.
playWhen I was a kid I had a lot of toys. Kiedy byłem dzieckiem miałem dużo zabawek.
III forma
(past participle)
playHow long have you had this laptop? Od jak dawna masz ten laptop?
playI've had this dictionary for twenty years. I think it's time to buy a new one. Mam ten słownik od dwudziestu lat. Chyba czas kupić nowy.