'grow' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik grow — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
grow
II forma (past tense)
grew
III forma (past participle)
grown
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
rosnąć

odmiana grow w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playDo oranges grow on trees? Czy pomarańcze rosną na drzewach?
playThese plants grow best in the sun. Te rośliny najlepiej rosną w słońcu.
playMy hair grows about 1.5 cm a month. Moje włosy rosną około 1,5 cm na miesiąc.
II forma
(past tense)
playWhen I was younger my hair grew faster. Kiedy byłem młodszy moje włosy rosły szybciej.
III forma
(past participle)
playYou've grown a lot since I last saw you. Bardzo urosłeś od kiedy cię ostatnio widziałam.
playThe price of petrol has grown by 8% since last year. Cena benzyny wzrosła o 8% od zeszłego roku.
IV forma
(gerund)
playPeople's interest in our latest product is growing. Rośnie zainteresowanie ludzi naszym najnowszym produktem.