'hear' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik hear — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
hear
II forma (past tense)
heard
III forma (past participle)
heard
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
słyszeć

odmiana hear w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playDo you hear what I'm saying? Słyszysz, co mówię?
II forma
(past tense)
playShe heard someone walk in the room and she panicked. Usłyszała, jak ktoś wszedł do pokoju i spanikowała.
playI started crying for help and after ten minutes someone finally heard me. Zaczęłam wołać o pomoc i po dziesięciu minutach ktoś mnie wreszcie usłyszał.
III forma
(past participle)
playI've never heard you sing before. Nigdy wcześniej nie słyszałem jak śpiewasz.
playWe've heard some rumours about John. Słyszeliśmy pewne plotki na temat Johna.
playI've just heard the news! Congratulations! Właśnie słyszałem nowiny! Gratulacje!