'hit' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik hit — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
hit
II forma (past tense)
hit
III forma (past participle)
hit
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
uderzać

odmiana hit w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWhenever I meet Sheila, it hits me how well she copes on her own. Zawsze jak spotykam się z Sheilą uderza mnie to, jak dobrze sama sobie radzi.
playCome on! Hit me! No dalej! Uderz mnie!
II forma
(past tense)
playWhen he started laughing I lost my temper and hit him on the head. Kiedy zaczął się śmiać straciłem panowanie nad sobą i uderzyłem go w głowę.
III forma
(past participle)
playI've never hit anyone. Nigdy nikogo nie uderzyłem.