'hold' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik hold — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
hold
II forma (past tense)
held
III forma (past participle)
held
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
trzymać, utrzymywać, posiadać

odmiana hold w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWhen you hold me in your arms I feel so happy. Kiedy trzymasz mnie w ramionach czuję się taka szczęśliwa.
playEach visitor holds a pass which enables them to enter every part of the building. Każdy gość posiada przepustkę, która umożliwia mu wejście do wszystkich części budynku.
II forma
(past tense)
playMy hands were full so a man held the door for me. Miałam zajęte ręce, więc jakiś mężczyzna przytrzymał mi drzwi.
playThe girl held the doll tight not to drop it again. Dziewczynka trzymała lalkę mocno, żeby znów jej nie upuścić.
III forma
(past participle)
playI've never held a baby in my arms. Nigdy nie trzymałem na ręku niemowlęcia.
IV forma
(gerund)
playThe police do not know yet where the kidnappers are holding two girls who went missing last week. Policja jeszcze nie wie, gdzie porywacze przetrzymują dwie dziewczynki, kóre zaginęły w zeszłym tygodniu.