'hurt' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik hurt — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
hurt
II forma (past tense)
hurt
III forma (past participle)
hurt
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
ranić, boleć

odmiana hurt w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playShe hurts me when she says such things about my family. Ona mnie rani, gdy mówi takie rzeczy o mojej rodzinie.
playDoes it hurt when you move your arm? Czy boli cię, gdy ruszasz ramieniem?
II forma
(past tense)
playYou hurt my feelings when you called me a liar. Zraniłeś moje uczucia, gdy nazwałeś mnie kłamcą.
III forma
(past participle)
playI've never hurt anyone. Nigdy nikogo nie zraniłem.