'keep' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik keep — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
keep
II forma (past tense)
kept
III forma (past participle)
kept
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
trzymać

odmiana keep w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWe keep the tools in that shed in the corner of the garden. Narzędzia trzymamy w tamtej szopie w rogu ogrodu.
II forma
(past tense)
playI kept my fingers crossed for you. Trzymałem za ciebie kciuki.
III forma
(past participle)
playI've always kept a pile of books on my bedside table. Zawsze trzymałem na stoliku nocnym stos książek.
IV forma
(gerund)
playAre you keeping to the footpath? I don't want anyone to get lost. Trzymacie się ścieżki? Nie chcę, żeby ktoś się zgubił.