'keep' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

keep

II forma (past tense)

kept

III forma (past participle)

kept

posłuchaj wymowyplay
trzymać

odmiana keep w przykładach:

I forma

playWe keep the tools in that shed in the corner of the garden.Narzędzia trzymamy w tamtej szopie w rogu ogrodu.

II forma

playI kept my fingers crossed for you.Trzymałem za ciebie kciuki.

III forma

playI've always kept a pile of books on my bedside table.Zawsze trzymałem na stoliku nocnym stos książek.

IV forma

playAre you keeping to the footpath? I don't want anyone to get lost.Trzymacie się ścieżki? Nie chcę, żeby ktoś się zgubił.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: