'lead' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

lead

II forma (past tense)

led

III forma (past participle)

led

posłuchaj wymowyplay
prowadzić

odmiana lead w przykładach:

I forma

playThis steep path leads towards a viewing platform.Ta stroma ścieżka prowadzi do platformy widokowej.
playAt the end of the hall there are steps which lead to the tower.Na końcu korytarza są schody, które prowadzą do wieży.

II forma

playShe led a glamorous life but later her rich and famous friends turned away from her and she died in poverty.Prowadziła wytworne życie, ale później jej bogaci i znani przyjaciele odwrócili się od niej i zmarła w biedzie.
playThe boy led us up a narrow path to a hut surrounded by trees.Chłopiec zaprowadził nas w górę wąską ścieżką do otoczonego drzewami szałasu.

III forma

playMy brother has always led a quiet life and he doesn't want to change it.Mój brat zawsze prowadził spokojne życie i nie chce tego zmieniać.

IV forma

playThe city is leading a new social campaign against drunk drivers.Miasto prowadzi nową kampanię społeczną przeciwko pijanym kierowcom.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: