'seek' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik seek — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
seek
II forma (past tense)
sought
III forma (past participle)
sought
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
szukać, poszukiwać

odmiana seek w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playSome companies turn down applications of graduates who seek jobs for the first time and don't have any experience. Niektóre firmy odrzucają podania absolwentów, którzy szukają pracy po raz pierwszy i nie mają żadnego doświadczenia.
II forma
(past tense)
playThe victims of the regime sought refuge in the neighbouring countries. Ofiary reżimu szukały azylu w sąsiadujących państwach.
III forma
(past participle)
playI have never sought help outside the family. Nigdy nie szukałem pomocy poza rodziną.
IV forma
(gerund)
playWe're seeking volunteers to participate in an international project. Szukamy wolontariuszy do udziału w międzynarodowycm projekcie.