'lead' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik lead — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
lead
II forma (past tense)
led
III forma (past participle)
led
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
prowadzić

odmiana lead w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playThis steep path leads towards a viewing platform. Ta stroma ścieżka prowadzi do platformy widokowej.
playAt the end of the hall there are steps which lead to the tower. Na końcu korytarza są schody, które prowadzą do wieży.
II forma
(past tense)
playShe led a glamorous life but later her rich and famous friends turned away from her and she died in poverty. Prowadziła wytworne życie, ale później jej bogaci i znani przyjaciele odwrócili się od niej i zmarła w biedzie.
playThe boy led us up a narrow path to a hut surrounded by trees. Chłopiec zaprowadził nas w górę wąską ścieżką do otoczonego drzewami szałasu.
III forma
(past participle)
playMy brother has always led a quiet life and he doesn't want to change it. Mój brat zawsze prowadził spokojne życie i nie chce tego zmieniać.
IV forma
(gerund)
playThe city is leading a new social campaign against drunk drivers. Miasto prowadzi nową kampanię społeczną przeciwko pijanym kierowcom.