'learn' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

learn

II forma (past tense)

learnt

III forma (past participle)

learnt

posłuchaj wymowyplay
uczyć się

odmiana learn w przykładach:

I forma

play I won't do such a stupid thing again. I learn from mistakes.Nigdy więcej nie zrobię takiej głupiej rzeczy. Uczę się na błędach.
play An average child learns to speak at the age of two, right?Przeciętne dziecko uczy się mówić w wieku dwóch lat, tak?

II forma

play I learnt a lot of useful things from my grandmother.Wielu pożytecznych rzeczy nauczyłem się od babci.
play Maggie learnt German at school, but she doesn't speak the language at all now.Maggie uczyła się niemieckiego w szkole, ale teraz w ogóle nie mówi w tym języku.

III forma

play I've learnt a new song. Shall I sing it to you?Nauczyłem się nowej piosenki. Mam ci ją zaśpiewać?
play Have you ever learnt to ski?Uczyłeś się kiedyś jeździć na nartach?

IV forma

play I'm learning to dance. I want to take part in a competition next year.Uczę się tańczyć. W przyszłym roku chcę wystartować w konkursie.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: