'learn' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

learn

II forma (past tense)

learnt

III forma (past participle)

learnt

posłuchaj wymowyplay
uczyć się

odmiana learn w przykładach:

I forma

playI won't do such a stupid thing again. I learn from mistakes.Nigdy więcej nie zrobię takiej głupiej rzeczy. Uczę się na błędach.
playAn average child learns to speak at the age of two, right?Przeciętne dziecko uczy się mówić w wieku dwóch lat, tak?

II forma

playI learnt a lot of useful things from my grandmother.Wielu pożytecznych rzeczy nauczyłem się od babci.
playMaggie learnt German at school, but she doesn't speak the language at all now.Maggie uczyła się niemieckiego w szkole, ale teraz w ogóle nie mówi w tym języku.

III forma

playI've learnt a new song. Shall I sing it to you?Nauczyłem się nowej piosenki. Mam ci ją zaśpiewać?
playHave you ever learnt to ski?Uczyłeś się kiedyś jeździć na nartach?

IV forma

playI'm learning to dance. I want to take part in a competition next year.Uczę się tańczyć. W przyszłym roku chcę wystartować w konkursie.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: