'leave' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik leave — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
leave
II forma (past tense)
left
III forma (past participle)
left
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać

odmiana leave w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playOur train leaves in ten minutes! Hurry up! Nasz pociąg odjeżdża za dziesięć minut! Pospiesz się!
playMiddle-aged men quite often leave their wives for younger women. Mężczyźni w średnim wieku dość często zostawiają żony dla młodszych kobiet.
II forma
(past tense)
playI left my wallet on the bus but fortunately there wasn't much money in it. Zostawiłem portfel w autobusie, ale na szczęście nie było w nim dużo pieniędzy.
playLucy left her husband two years ago. Lucy odeszła od męża dwa lata temu.
playThe robbers left a lot of fingerprints so it should be easy to identify them. Włamywacze zostawili liczne odciski palców, więc powinno być łatwo ich zidentyfikować.
III forma
(past participle)
playMaggie's already left. Try to catch her tomorrow. Maggie już wyszła. Spróbuj ją złapać jutro.
IV forma
(gerund)
playI can't put up with you any longer! I'm leaving! Nie mogę cię dłużej znieść! Odchodzę!
playA lot of young people are leaving Poland to look for work abroad. Wielu młodych ludzi wyjeżdża z Polski, żeby szukać pracy za granicą.