'learn' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik learn — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
learn
II forma (past tense)
learnt, learned
III forma (past participle)
learnt, learned
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
uczyć się

odmiana learn w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playI won't do such a stupid thing again. I learn from mistakes. Nigdy więcej nie zrobię takiej głupiej rzeczy. Uczę się na błędach.
playAn average child learns to speak at the age of two, right? Przeciętne dziecko uczy się mówić w wieku dwóch lat, tak?
II forma
(past tense)
playI learnt a lot of useful things from my grandmother. Wielu pożytecznych rzeczy nauczyłem się od babci.
playMaggie learnt German at school, but she doesn't speak the language at all now. Maggie uczyła się niemieckiego w szkole, ale teraz w ogóle nie mówi w tym języku.
III forma
(past participle)
playI've learnt a new song. Shall I sing it to you? Nauczyłem się nowej piosenki. Mam ci ją zaśpiewać?
playHave you ever learnt to ski? Uczyłeś się kiedyś jeździć na nartach?
IV forma
(gerund)
playI'm learning to dance. I want to take part in a competition next year. Uczę się tańczyć. W przyszłym roku chcę wystartować w konkursie.