'lend' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik lend — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
lend
II forma (past tense)
lent
III forma (past participle)
lent
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
pożyczać
REKLAMA

odmiana lend w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playMy sister never lends me any clothes. Moja siostra nigdy nie pożycza mi ubrań.
II forma
(past tense)
playWhen will you give me back the money I lent you two weeks ago? Kiedy mi oddasz pieniądze, które ci pożyczyłem dwa tygodnie temu?
playI lent my mobile to a guy in the street and he disappeared in the crowd. Pożyczyłem komórkę facetowi na ulicy, a on zniknął w tłumie.
III forma
(past participle)
playI've just lent Jane my car. I hope she doesn't crash it. Właśnie pożyczyłem Jane samochód. Mam nadzieję, że go nie roztrzaska.
IV forma
(gerund)
playMike's going to the mountains. We're lending him our tent. Mike jedzie w góry. Pożyczamy mu swój namiot.
playYou're always lending her money! How can you be so naive?! Zawsze pożyczasz jej pieniądze! Jak możesz być tak naiwny?
REKLAMA