'lend' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

lend

II forma (past tense)

lent

III forma (past participle)

lent

posłuchaj wymowyplay
pożyczać

odmiana lend w przykładach:

I forma

play My sister never lends me any clothes.Moja siostra nigdy nie pożycza mi ubrań.

II forma

play When will you give me back the money I lent you two weeks ago?Kiedy mi oddasz pieniądze, które ci pożyczyłem dwa tygodnie temu?
play I lent my mobile to a guy in the street and he disappeared in the crowd.Pożyczyłem komórkę facetowi na ulicy, a on zniknął w tłumie.

III forma

play I've just lent Jane my car. I hope she doesn't crash it.Właśnie pożyczyłem Jane samochód. Mam nadzieję, że go nie roztrzaska.

IV forma

play Mike's going to the mountains. We're lending him our tent.Mike jedzie w góry. Pożyczamy mu swój namiot.
play You're always lending her money! How can you be so naive?!Zawsze pożyczasz jej pieniądze! Jak możesz być tak naiwny?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: