'let' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

let

II forma (past tense)

let

III forma (past participle)

let

posłuchaj wymowyplay
pozwalać

odmiana let w przykładach:

I forma

playMy mom lets me go to parties every second Saturday.Mama pozwala mi chodzić na imprezy w co drugą sobotę.
playThe Smiths don't let their children play with ours.Państwo Smith nie pozwalają swoim dzieciom bawić się z naszymi.

II forma

playWho let you use this camera? It's mine!Kto pozwolił ci korzystać z tego aparatu? Jest mój!
playMy neighbours let me stay in their seaside cottage last summer.Sąsiedzi pozwolili mi w zeszłym roku zatrzymać się w ich domku nad morzem.

III forma

playJohn has never let me call him while he's at work.John nigdy nie pozwolił mi dzwonić do siebie, kiedy jest w pracy.

IV forma

playI'm letting you take my bike on one condition. You must bring it back tomorrow morning.Pozwalam ci wziąć mój rower pod jednym warunkiem. Musisz go oddać jutro rano.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: