'let' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

let

II forma (past tense)

let

III forma (past participle)

let

posłuchaj wymowyplay
pozwalać

odmiana let w przykładach:

I forma

play My mom lets me go to parties every second Saturday.Mama pozwala mi chodzić na imprezy w co drugą sobotę.
play The Smiths don't let their children play with ours.Państwo Smith nie pozwalają swoim dzieciom bawić się z naszymi.

II forma

play Who let you use this camera? It's mine!Kto pozwolił ci korzystać z tego aparatu? Jest mój!
play My neighbours let me stay in their seaside cottage last summer.Sąsiedzi pozwolili mi w zeszłym roku zatrzymać się w ich domku nad morzem.

III forma

play John has never let me call him while he's at work.John nigdy nie pozwolił mi dzwonić do siebie, kiedy jest w pracy.

IV forma

play I'm letting you take my bike on one condition. You must bring it back tomorrow morning.Pozwalam ci wziąć mój rower pod jednym warunkiem. Musisz go oddać jutro rano.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: