'meet' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

meet

II forma (past tense)

met

III forma (past participle)

met

posłuchaj wymowyplay
spotykać, poznać

odmiana meet w przykładach:

I forma

playWe regularly meet for lunch.Regularnie spotykamy się na lunch.
playIt's difficult to meet new people when you work ten hours a day.Trudno jest poznać nowych ludzi, kiedy pracuje się dziesięć godzin dziennie.

II forma

playI know this guy. I met him at a conference two months ago.Znam tego gościa. Poznałem go na konferencji dwa miesiące temu.

III forma

playHave you met Sue yet? She's our new consultant.Poznałeś już Sue? Jest naszą nową konsultantką.
playI've never met a more beautiful woman.Nigdy nie spotkałem piękniejszej kobiety.

IV forma

playI'm meeting an old friend from school next week.W przyszłym tygodniu spotykam się z dawną koleżanką ze szkoły.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: