'pay' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik pay — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
pay
II forma (past tense)
paid
III forma (past participle)
paid
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
płacić

odmiana pay w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playTerry always pays his bills on time. Terry zawsze płaci swoje rachunki na czas.
playSome people pay a lot of money to get here. Niektórzy płacą dużo pieniędzy, żeby się tu dostać.
II forma
(past tense)
playI paid a lot of money for this camera and I don't want you to damage it. Zapłaciłem za ten aparat dużo pieniędzy i nie chcę, żebyś go uszkodził.
III forma
(past participle)
playHave you paid the phone bill yet? Zapłaciłeś już rachunek za telefon?
IV forma
(gerund)
playJohn's paying a high price for leaving his family. John płaci wysoką cenę za porzucenie swojej rodziny.