'meet' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik meet — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
meet
II forma (past tense)
met
III forma (past participle)
met
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
spotykać, poznać

odmiana meet w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWe regularly meet for lunch. Regularnie spotykamy się na lunch.
playIt's difficult to meet new people when you work ten hours a day. Trudno jest poznać nowych ludzi, kiedy pracuje się dziesięć godzin dziennie.
II forma
(past tense)
playI know this guy. I met him at a conference two months ago. Znam tego gościa. Poznałem go na konferencji dwa miesiące temu.
III forma
(past participle)
playHave you met Sue yet? She's our new consultant. Poznałeś już Sue? Jest naszą nową konsultantką.
playI've never met a more beautiful woman. Nigdy nie spotkałem piękniejszej kobiety.
IV forma
(gerund)
playI'm meeting an old friend from school next week. W przyszłym tygodniu spotykam się z dawną koleżanką ze szkoły.