'pay' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

pay

II forma (past tense)

paid

III forma (past participle)

paid

posłuchaj wymowyplay
płacić

odmiana pay w przykładach:

I forma

playTerry always pays his bills on time.Terry zawsze płaci swoje rachunki na czas.
playSome people pay a lot of money to get here.Niektórzy płacą dużo pieniędzy, żeby się tu dostać.

II forma

playI paid a lot of money for this camera and I don't want you to damage it.Zapłaciłem za ten aparat dużo pieniędzy i nie chcę, żebyś go uszkodził.

III forma

playHave you paid the phone bill yet?Zapłaciłeś już rachunek za telefon?

IV forma

playJohn's paying a high price for leaving his family.John płaci wysoką cenę za porzucenie swojej rodziny.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: