'quit' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

quit

II forma (past tense)

quit

III forma (past participle)

quit

posłuchaj wymowyplay
rzucać, opuszczać

odmiana quit w przykładach:

I forma

playFiona quits smoking at the beginning of each year. It's always her New Year's resolution.Fiona rzuca palenie na początku każdego roku. To jest zawsze jej postanowienie noworoczne.

II forma

playI was a passionate chess player when I was at school but when I went to university I quit.W szkole namiętnie grałem w szachy, ale rzuciłem to jak poszedłem na studia.

III forma

playMike used to smoke a lot but he's recently quit.Mike kiedyś dużo palił, ale ostatnio rzucił.

IV forma

playI'm quitting ballet. I'm fed up with twenty hours of practice a week.Rzucam balet. Mam dość dwudziestu godzin ćwiczeń tygodniowo.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: