'rise' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik rise — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
rise
II forma (past tense)
rose
III forma (past participle)
risen
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
podnosić się, wzrastać, wschodzić (o słońcu)

odmiana rise w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playThe sun rises early in the summer. Słońce wschodzi wcześnie latem.
playThe new tower blocks rise high above the other buildings in the city. Te nowe wieżowce wznoszą się wysoko ponad pozostałe budynki w mieście.
II forma
(past tense)
playFood prices rose by as much as 30% last year. Ceny żywności wzrosły w zeszłym roku nawet o 30%.
III forma
(past participle)
playThe number of people who use smartphones has risen considerably over the last two years. Liczba osób, kótre korzystają ze smartfonów w ciągu kilku ostatnich dwóch lat znacznie wzrosła.
IV forma
(gerund)
playThe sun's rising. We've been working all night. Wschodzi słońce. Pracowaliśmy całą noc.