'quit' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik quit — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
quit
II forma (past tense)
quit
III forma (past participle)
quit
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
rzucać, opuszczać

odmiana quit w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playFiona quits smoking at the beginning of each year. It's always her New Year's resolution. Fiona rzuca palenie na początku każdego roku. To jest zawsze jej postanowienie noworoczne.
II forma
(past tense)
playI was a passionate chess player when I was at school but when I went to university I quit. W szkole namiętnie grałem w szachy, ale rzuciłem to jak poszedłem na studia.
III forma
(past participle)
playMike used to smoke a lot but he's recently quit. Mike kiedyś dużo palił, ale ostatnio rzucił.
IV forma
(gerund)
playI'm quitting ballet. I'm fed up with twenty hours of practice a week. Rzucam balet. Mam dość dwudziestu godzin ćwiczeń tygodniowo.