'read' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

read

II forma (past tense)

read

III forma (past participle)

read

posłuchaj wymowyplay
czytać

odmiana read w przykładach:

I forma

play Katie reads a lot for a ten-year-old.Katie dużo czyta jak na dziesięciolatkę.
play I only read women's magazines.Czytam tylko kobiece pisma.

II forma

play Sue got furious when she read my comment under her photo.Sue wściekła się, kiedy przeczytała mój komentarz pod swoim zdjęciem.

III forma

play Can I keep your book till next week? I haven't read it yet.Mogę zatrzymać twoją książkę do przyszłego tygodnia? Jeszcze jej nie przeczytałem.
play Have you read any poems by Emily Dickinson?Czytałaś jakieś wiersze Emily Dickinson?

IV forma

play I'm reading Zadie Smith's new book now.Czytam teraz nową książkę Zadie Smith.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: