'ride' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik ride — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
ride
II forma (past tense)
rode
III forma (past participle)
ridden
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
jeździć

odmiana ride w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWhenever I have some free time I ride my bike. Kiedy tylko mam trochę wolnego czasu jeżdżę na rowerze.
playMy sister rides a horse. Moja siostra jeździ konno.
II forma
(past tense)
playI took my bike and rode outside the city. Wziąłem rower i pojechałem za miasto.
III forma
(past participle)
playHave you ever ridden a camel? Jechałeś kiedyś na wielbłądzie?
IV forma
(gerund)
playLook mummy! I'm riding a donkey! Patrz mamusiu! Jeżdżę na osiołku!