'read' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik read — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
read
II forma (past tense)
read
III forma (past participle)
read
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
czytać

odmiana read w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playKatie reads a lot for a ten-year-old. Katie dużo czyta jak na dziesięciolatkę.
playI only read women's magazines. Czytam tylko kobiece pisma.
II forma
(past tense)
playSue got furious when she read my comment under her photo. Sue wściekła się, kiedy przeczytała mój komentarz pod swoim zdjęciem.
III forma
(past participle)
playCan I keep your book till next week? I haven't read it yet. Mogę zatrzymać twoją książkę do przyszłego tygodnia? Jeszcze jej nie przeczytałem.
playHave you read any poems by Emily Dickinson? Czytałaś jakieś wiersze Emily Dickinson?
IV forma
(gerund)
playI'm reading Zadie Smith's new book now. Czytam teraz nową książkę Zadie Smith.