'ring' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik ring — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
ring
II forma (past tense)
rang
III forma (past participle)
rung
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
dzwonić
REKLAMA

odmiana ring w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playMy sister always rings me when she has a problem. Moja siostra zawsze do mnie dzwoni gdy ma jakiś problem.
II forma
(past tense)
playThe phone rang just after midnight when I was falling asleep. Telefon zadzwonił tuż po północy, kiedy zasypiałam.
III forma
(past participle)
playI've just rung the police. They'll be here any minute now. Właśnie zadzwoniłem na policję. Zaraz tu będą.
playIt's the fifth time someone's rung the door bell. Why don't you check who it is? To już piąty raz ktoś dzwoni do drzwi. Może sprawdzisz kto?
IV forma
(gerund)
playWho are you ringing? Do kogo dzwonisz?
playYour phone's ringing. Aren't you going to take it? Twój telefon dzwoni. Nie odbierzesz?
REKLAMA