'run' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik run — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
run
II forma (past tense)
ran
III forma (past participle)
run
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
biec
REKLAMA

odmiana run w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playOur dogs run around the garden even when it's raining. Nasze psy biegają po ogrodzie nawet gdy pada deszcz.
playMy sister regularly runs marathons. Moja siostra regularnie biega w maratonach.
II forma
(past tense)
playA moment later two armed men ran out of the bank. Chwilę potem dwóch uzbrojonych mężczyzn wybiegło z banku.
III forma
(past participle)
playI've just run two kilometres. Właśnie przebiegłem dwa kilometry.
IV forma
(gerund)
playThe girl on the right is running quite fast. She may soon take the lead. Dziewczyna po prawej biegnie dość szybko. Niedługo może wyjść na prowadzenie.
REKLAMA