'say' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik say — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
say
II forma (past tense)
said
III forma (past participle)
said
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
mówić

odmiana say w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWhen I say "no" it means "no". Kiedy mówię ,,nie", to znaczy ,,nie".
playMaggie says she doesn't want to go with us. Maggie mówi, że nie chce z nami iść.
II forma
(past tense)
playYou're supposed to work with me? Who said so? Ty masz ze mną pracować? Kto to powiedział?
III forma
(past participle)
playI think Lucy doesn't like our idea but she hasn't said anything yet. Myślę, że Lucy nie podoba się nasz pomysł, ale nic jeszcze nie powiedziała.
IV forma
(gerund)
playAre you listening to what I'm saying? Słuchasz, co mówię?